Fonduri europene nerambursabile: ce sunt, cum se obțin și ce proiecte sunt eligibile

0 Shares
0
0
0

Fondurile europene nerambursabile există la noi în țară de aproape două decenii dar au devenit mai cunoscute românilor odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, începând cu 2007, aceștia din urmă devenind din ce în ce mai interesați de aceste fonduri europene agricultură. Un lucru normal deoarece reprezintă o oportunitate pentru antreprenori să dezvolte o afacere de succes în numeroase domenii: economic, cultural, social sau administrație locală. 

România a beneficiat de fonduri europene nerambursabile atât înainte de aderarea la Uniunea Europeană cât și după. Înainte de aderare fondurile purtau numele de fonduri pre-aderare, iar după aderare fonduri structurale și de coeziune sau fonduri post-aderare.

Ce sunt fondurile europene nerambursabile?

Fondurile europene nerambursabile reprezintă instrumente de finanțare care sunt alocate statelor membre ale Uniunii Europene cu scopul de a se reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Aceste fonduri europene nerambursabile sunt administrate în comun de Comisia Europeană dar și de fiecare stat membru în parte. 

O altă definiție destul de des întâlnită pentru fonduri europene nerambursabile este următoarea: reprezintă sume de bani acordate de un finanțator (în general o entitate supranațională sau de stat) prin care sunt urmărite să se atingă unele obiecte de interes național.

Cu alte cuvinte, aceste fonduri europene nerambursabile reprezintă o sumă de bani pe care un antreprenor o poate solicita de la autorități pentru a începe o afacere sau pentru a dezvolta o afacere deja existentă. De ce este suma nerambursabilă? Deoarece, în cazul în care nu apar probleme, antreprenorul nu este nevoit să o înapoieze. 

Fondurile nerambursabile au ca scop principal stimularea unei afaceri, indiferent dacă suma vine de la Uniunea Europeană sau de la stat. În principiu, oricum banii se întorc la autorități, în mod indirect și pe termen lung, sub formă de impozite și taxe. În general, fondurile nerambursabile nu acoperă în întregime valoarea investiției. Cu alte cuvinte, beneficiarul finanțării va trebui să asigure, la rândul său, resurse financiare proprii. 

Chiar și atunci când ajutorul financiar este acoperit 100%, se referă doar la anumite tipuri de cheltuieli, cunoscute sub numele de cheltuieli eligibile. Cheltuielile care nu se regăsesc în această categorie poartă numele de cheltuieli neeligibile și sunt finanțate în întregime de către antreprenor, din fonduri proprii.

Cum se obțin fondurile europene nerambursabile?

Accesarea finanțării se face în felul următor: se depune online planul de afacere alături de cererea de finanțare și de celelalte documente necesare finanțării. Până la obținerea fondurilor europene nerambursabile sunt necesari următorii pași:

 • Găsirea unei idei potrivite de afaceri;
 • Identificarea programului de fonduri europene prin care se poate obține o finanțare;
 • Redactarea planului de afaceri – acesta poate fi redactat de antreprenor sau acesta din urmă poate apela la o firmă de consultanță;
 • Înființare firmă/PFA;
 • Depunerea dosarului/cererii de finanțare;
 • Perioada de evaluare;
 • Anunțarea rezultatelor de finanțator;
 • Semnarea contractului de finanțare de antreprenor;
 • Implementarea proiectului și obținerea fondurilor;

Această procedură de obținere de fonduri europene nerambursabile poate părea dificilă pentru persoanele care nu cunosc legislația. De aceea, numeroși sunt cei care preferă să apeleze la un expert în fonduri europene nerambursabile.

Accesează Resurse Financiare prin Fonduri Europene

Cine poate să acceseze aceste fonduri europene nerambursabile?

Persoanele care solicită finanțare pot fi entități cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societățile comerciale (întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, microîntreprinderi), ONG-urile, companiile naționale, autoritățile publice locale și asociațiile acestora, instituțiile de învățământ, institutele de cercetare, instituțiile publice.

Fondurile europene nerambursabile alocate agriculturii pot fi obținute și de fermierii care își fiscalizează activitatea prin diferite entități juridice precum PFA sau cooperative.

Ce proiecte sunt eligibile pentru finanțare?

Indiferent de ideea de afacere care se dorește a fi pusă în practică, există două mari categorii aferente acestui proiect: cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile. Proiecte eligibile se referă la setul de condiții obligatorii pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească. 

Cine este eligibil pentru finanțare? Persoanele fizice au posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile în 2023 pentru educație, pentru cursuri dezvoltare antreprenoriat sau pentru calificare personală. Agricultorii au și ei parte de sprijini de la Uniunea Europeană. 

Aceștia din urmă pot solicita plăți directe în cadrul politicii agricole comune sau prin intermediul liniilor de finanțare deschise. În egală măsură, cercetătorii, persoane fizice sau firme pot solicita finanțare pentru proiecte de cercetare din diferite sectoare de activitate.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a fi considerat eligibil?

Fiecare program în parte vine cu norme procedurale stricte în ceea ce privește eligibilitatea, deci trebuie sa găsești întâi programul care va fi accesat și ulterior să decizi sub ce formă juridică îl accesezi: ca Persoană Fizică, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială sau Societate (Societate În Nume Colectiv / În Comandită Simplă / Cu Răspundere Limitată / Pe Acțiuni, etc).

Care sunt activitățile finanțate din fonduri europene?

Au fost stabilite anumite priorități în privința investițiilor finanțate din fondurile europene. Printre acestea se regăsesc:

 • Investiții în dezvoltare rurală și agricultură;
 • Dezvoltarea IMM-urilor și sporirea competitivității mediului de afaceri;
 • Investiții în dezvoltare, cercetare și inovare în unele domenii prioritare pentru țara noastră dar și în domeniul tehnologiei informației sau comunicațiilor;
 • Investiții în capitalul uman;
 • Investiții în infrastructura de bază: rețele de apă potabilă, transporturi, canalizare, educație, sănătate, turism, energie regenerabilă;
 • Consolidarea capacității administrative a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI;
 • Consolidarea și dezvoltarea administrației publice centrale și locale prin realizarea de investiții specifice.

De reținut este faptul că procedurile și condițiile impuse diferă în funcție de fiecare linie de finanțare în parte și de aceea, pentru a-ți asigura succesul, este necesar să apelezi la serviciile unei agenții specializate in obținerea de fonduri europene.

Dacă deții deja o afacere sau vrei să demarezi o afacere pentru care vrei să soliciți fonduri europene te sfătuim să citești cu atenție toate condițiile de eligibilitate care sunt menționate în Ghidul Solicitantului și să te asiguri că vei putea respecta toate procedurile care sunt enumerate în acesta. 

În cazul în care vrei să îți sporești șansele de a obține fonduri europene nerambursabile poți solicita serviciile unui consultant specializat în obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru domeniul tău de activitate.

0 Shares
You May Also Like