Ce este contractul de vânzare-cumpărare?

0 Shares
0
0
0

Contractul de vânzare-cumpărare este unul dintre cele mai comune și importante contracte din dreptul civil. Acesta reprezintă un acord între două sau mai multe părți, în care una dintre părți, denumită vânzător, se obligă să transfere dreptul de proprietate asupra unui bun către cealaltă parte, denumită cumpărător, în schimbul unei sume de bani sau a unei alte contraprestații. În esență, contractul de vânzare-cumpărare are ca scop principal transferul proprietății asupra unui bun de la vânzător la cumpărător.

Elementele esențiale ale contractului de vânzare-cumpărare

 • Părțile contractante: În cadrul acestui contract, există două părți principale – vânzătorul și cumpărătorul. Vânzătorul este persoana care se obligă să transfere dreptul de proprietate asupra bunului, iar cumpărătorul este persoana care se obligă să plătească prețul convenit.
 • Obiectul contractului: Obiectul contractului de vânzare-cumpărare este bunul care urmează a fi transferat. Acesta poate fi un bun mobil (de exemplu, un automobil, un telefon mobil) sau un bun imobil (de exemplu, un apartament, un teren).
 • Prețul: Prețul reprezintă suma de bani sau contraprestația pe care cumpărătorul o oferă vânzătorului în schimbul bunului. Prețul trebuie să fie determinat sau determinabil, adică să fie stabilit de comun acord între părți sau să poată fi determinat pe baza unor criterii obiective.
 • Consimțământul: Consimțământul reprezintă acordul liber și neviciat al părților cu privire la obiectul și prețul contractului. Pentru ca un contract de vânzare-cumpărare să fie valabil, consimțământul părților trebuie să fie exprimat în mod liber, fără viciile de consimțământ (eroare, dol, violență).

Formele contractului de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în formă scrisă sau verbală, în funcție de natura bunului și de legislația aplicabilă. De exemplu, pentru vânzarea unui bun imobil, legea poate impune forma autentică, adică întocmirea contractului în fața unui notar public. Poți găsi un notar ieftin în București care să te ajute.

Obligațiile părților în contractul de vânzare-cumpărare

 1. Obligațiile vânzătorului:
  • Obligația de a transfera dreptul de proprietate: Vânzătorul trebuie să transfere dreptul de proprietate asupra bunului către cumpărător, în conformitate cu termenii conveniți.
  • Obligația de a preda bunul: Vânzătorul trebuie să predea bunul în starea convenită și la termenul stabilit în contract.
  • Garanția contra viciilor ascunse: Vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunului, care fac ca acesta să fie impropriu destinației sale sau să îi diminueze valoarea.
  • Garanția contra evicțiunii: Vânzătorul garantează că bunul vândut nu va fi revendicat de terți, asigurând astfel cumpărătorul împotriva oricărei pierderi a proprietății.
 2. Obligațiile cumpărătorului:
  • Obligația de a plăti prețul: Cumpărătorul trebuie să plătească prețul convenit în termenii și condițiile stabilite în contract.
  • Obligația de a prelua bunul: Cumpărătorul trebuie să preia bunul la termenul și locul stabilit în contract.

Drepturile părților în contractul de vânzare-cumpărare

 1. Drepturile vânzătorului:
  • Dreptul de a primi prețul: Vânzătorul are dreptul să primească prețul convenit pentru bunul vândut.
  • Dreptul de a solicita rezoluțiunea contractului: În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile, vânzătorul poate solicita rezoluțiunea contractului și restituirea bunului.
 2. Drepturile cumpărătorului:
  • Dreptul de a dobândi proprietatea bunului: Cumpărătorul are dreptul să dobândească dreptul de proprietate asupra bunului achiziționat.
  • Dreptul de a solicita reducerea prețului sau rezoluțiunea contractului: În cazul în care bunul prezintă vicii ascunse sau vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile, cumpărătorul poate solicita reducerea prețului sau rezoluțiunea contractului.

Contractul de vânzare-cumpărare internațional

În contextul comerțului internațional, contractul de vânzare-cumpărare este reglementat de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (Convenția de la Viena din 1980). Această convenție stabilește reguli uniforme pentru vânzările internaționale de bunuri, având ca scop facilitarea comerțului între statele membre.

Importanța contractului de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare are o importanță deosebită în economie, fiind fundamentul majorității tranzacțiilor comerciale. Prin acest contract se asigură circulația bunurilor și a serviciilor, contribuind astfel la dezvoltarea economică și la creșterea bunăstării societății.

Contractul de vânzare-cumpărare este un instrument juridic esențial care reglementează transferul proprietății asupra bunurilor între părți. Acesta implică obligații și drepturi pentru ambele părți, asigurând astfel un echilibru între interesele vânzătorului și ale cumpărătorului. Înțelegerea și respectarea termenilor acestui contract sunt esențiale pentru desfășurarea corectă și eficientă a tranzacțiilor comerciale.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

You May Also Like